Buurke Behandelingen​

Therapie en Massage Praktijk

Corona virus 

Geachte Lezer,


.U kunt me altijd bereiken via Whatss app, telefoon (0619495830) of via e-mail ([email protected]). 


Corona vragenlijst


Triagevragenlijst

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee

2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee

3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee

a. hoesten, kuchen of niezen;

b. koorts (38C of hoger);

c. kortademigheid.

4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee

5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee

6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

Indien een ‘Ja’ dan niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op

afstand (videobellen) geven.

Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is.

7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee

8. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee

a. (neus)verkoudheid, of loopneus;

b. keelpijn;

c. onbekende hoofdpijn;

d. onbekende moeheid;

e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting

door behandelaar en in samenspraak met cliënt.


Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.


Vriendelijke groet,


Jos Buurke.